Bli medlem

Gösta Werner Sällskapets runt 250 medlemmar har gemensamt intresset för Gösta Werner konst.
Ett medlemskap innebär också en mängd fördelar:

Bland senare års resmål kan nämnas:
Lissabon, S:t Petersburg, Berlin, Madrid – Bilbao och Köpenhamn.

Du får då också glädjen att stödja museet och dess arbete med att sprida kunskap om Gösta Werners konst.
Museet beskrives av många besökare som den intressantaste kulturupplevelsen på Österlen.

Du blir medlem genom att sätta in 250:- för enskild medlem och 350:- för par på Sällskapets bankgirokonto 592-0202.